Prodexpol
PL EN
Zamów wycenę

Przyczyny powstawania szpar

Kurczliwość podłóg drewnianych


Skurcz pojedynczej deszczułki zależy od zmiany wilgotności otoczenia, wartości skurczu całkowitego i wilgotności punktu nasycenia włókien dla danego gatunku drewna, szerokości deszczułki i kierunku (przekroju) badania.
Nawet klepki wykonane z tego samego gatunku drewna mogą w różnym stopniu pracować ze względu na pochodzenie z różnych siedlisk i odmienne warunki wzrostu, a także na pochodzenie z różnej części pnia. Niewielki wpływ na wielkość skurczu
parkietów drewnianych ma również odpowiednie suszenie drewna, stosowanie gruntów, klejów i lakierów tworzących barierę ograniczającą sorpcje* wody. Zmniejszenie higroskopijności drewna następuje również wraz z procesem starzenia się drewna.
Zdecydowanie największe znaczenie ma jednak działanie użytkowników w kierunku zapewnienia optymalnych, w miarę stałych warunków otoczenia. W praktyce takie stałe warunki w pomieszczeniu przy zmieniającej się temperaturze i względnej
wilgotności powietrza w otoczeniu możliwe jest do uzyskania za pomocą sztucznej klimatyzacji.

Przy szczególnie niskiej wilgotności powietrza w okresie grzewczym, pomimo że w obiektach zamieszkałych znaczna ilość wilgoci pochodzi z parowania z organizmów ludzkich, gotowania, prania i zmywania, jest to nadal niewystarczające. Konieczne jest dodatkowe sztuczne dowilżanie za pomocą różnego rodzaju nawilżaczy, od najprostszych zawieszanych na grzejnikach począwszy, po najbardziej skuteczne elektryczne z wbudowaną regulacją i stałą kontrolą wilgotności. Klimatyzację stosuję się np. w pomieszczeniach muzealnych, w których przechowywane są cenne przedmioty z drewna.

W świetle powyższych informacji teoretycznych i praktycznych dotyczących właściwości drewna wynika wniosek dla producentów parkietu, sprzedawców i parkieciarzy, a także użytkowników taki, że każde drewno, bez wyjątku, w mniejszym lub większym stopniu może pracować tzn. zsychać się lub pęcznieć, również paczyć lub pękać.

Praca podłogi wykonanej z naturalnego drewna, jako materiału o właściwościach higroskopijnych i anizotropowych, przy założeniu poprawnie przeprowadzonego montażu i właściwej wilgotności początkowej materiału, nie może być podstawą reklamacji. Jego całkowitą stabilność można zapewnić poprzez utrzymanie niezmiennych warunków otoczenia tj. wilgotności i temperatury za pomocą sztucznej klimatyzacji, która mówiąc ogólnie, zimą dowilża, a latem osusza powietrze.

 Do zakresu odpowiedzialności parkieciarzy powinno zapewne należeć dokonanie właściwego montażu, w skład którego wchodzi szereg elementów. Jednym z nich jest zbadanie wilgotności podłoża, parkietu i powietrza, oraz poznanie przyszłych warunków użytkowania w celu ewentualnego zdecydowania o sezonowaniu parkietu, bądź sezonowaniu pomieszczenia w celu doprowadzenia do powstania warunków równowagi higroskopijnej w układzie drewno - powietrze - podłoże gwarantujących zminimalizowanie ryzyka pracy. Ponadto do ich zadań należy sprawdzenie równości, stabilności i trwałości podłoża, upewnienia się o właściwej izolacji przeciwwilgociowej podłoża, dobór odpowiedniej chemii, i poprawne wykonanie montażu i
wykańczania. Istotną częścią pracy parkieciarzy powinno być poinformowanie klienta o zasadach prawidłowego użytkowania parkietu w sposób zmniejszający ryzyko jego pracy.

Obowiązek uświadomienia użytkownikom zjawisk zachodzących w drewnie spoczywa również na producentach i sprzedawcach podłóg drewnianych. Muszą oni ze swojej strony dbać, aby sprzedawany materiał charakteryzował się właściwą dla naszego klimatu wilgotnością. Za taką uważa się w naszych warunkach klimatycznych, i jest to usankcjonowane normami 9 +/- 2%.

"Parkiet Profesjonalny" nr 2/34/2007
.

PRODEXPOL