Prodexpol
PL EN
Zamów wycenę

Montaż desek tarasowych z drewna

Przygotowanie

Wilgotność drewna w desce tarasowej waha się w granicach 25-30% i jako taka przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych. Montowanie wewnątrz obiektów wymaga wcześniejszego wysuszenia drewna do poziomu 9-10% wilgotności. Podłoże do montażu deski musi być stabilne, twarde i wyrównane. W przypadku montażu na gruncie należy przygotować podkład z mieszaniny piasku i żwiru usypanego na czarnej włókninie chroniącej przed przerastaniem chwastów. W czasie deszczowej pogody, taras może zostać zaplamiony przez związki garbnikowe zawarte w drewnie. Aby tego uniknąć należy pokryć podkłady cementowe malarską powłoką na bazie poliuretanu.

Montaż

Deskę antypoślizgową z drewna twardego należy montować na legarach o ciężarze właściwym zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski. Odstęp między deskami nie może przekraczać 5-10mm. Należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody. Do mocowania desek na tarasy należy używać śrub ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Śruby bądź wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50-70mm od brzegu deski, aby uniknąć wyginania się końców. Długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski, a minimalna średnica śruby – 5mm. Wymagane nawiercanie wiertłem o średnicy co najmniej równej średnicy zastosowanych śrub.

Ważne

Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać o odpływ wody spomiędzy legarów. W tym celu należy zastosować podkładki izolacyjne pod legary wykonane z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe), dodatkowo chroniące drewno od kontaktu z wodą podsiąkającą z podłoża. Jeśli konstrukcja spodnia ma opierać się na betonowych klockach lub podkładkach muszą one być rozstawione w odstępach odpowiadających rozstawieniu graniaków (patrz diagram). Drewniane deski muszą być składowane w sztaplach i związane bandówkami. Nie mogą również leżeć luzem, ze względu na naturalną tendencję drewna do odkształcania.

PRODEXPOL