Prodexpol
PL EN
Zamów wycenę

Montaż desek tarasowych kompozytowych

Zakres prac

Uwaga: Przed wkręceniem wkrętów należy wykonać wstępne nawiercenia w desce, legarze oraz listwach wykończeniowych. Średnica nawierceń powinna być mniejsza od średnicy używanych wkrętów.

1. Podłoże do montażu deski musi być czyste i suche, równe, twarde oraz stabilne. Ważne, aby miało minimalny spadek (wystarczy 2%) umożliwiający odpływ wody.

2. Legary muszą być ułożone w sposób zapewniający solidną podstawę. Zalecany jest układ legarów równoległy do kierunku spadku podłoża. Niezwykle ważny jest prawidłowy rozstaw legarów, który uzależniony jest od przekroju deski (dla desek 25x150mm rozstaw powinien wynosić 30cm). Przy montażu legarów należy pozostawić odstęp 5-10mm między końcami łączonych elementów oraz między końcem legara i ścianą lub innym stałym elementem, do którego będzie przylegał taras.

3. Jeśli poziom legarów nie jest równy należy umieścić cienkie podkładki między legary i betonowe podłoże w celu wyrównania górnej powierzchni zamontowanych legarów.

4. Pierwsza deska tarasowa powinna być zamocowana do legarów za pomocą metalowego klipsa startowego. Jeśli taras przylega do ściany lub innego stałego elementu, należy zachować odstęp 5-10mm między klipsem startowym i ścianą.

5. Pozostałe deski tarasowe powinny być przymocowane do legarów za pomocą plastikowych klipsów i nierdzewnych wkrętów. W miejscu łączenia dwóch desek muszą znajdować się 2 legary (koniec każdej deski musi mieć jeden legar jako podparcie). Należy pozostawić przerwę około 5-10mm między końcami dwóch desek (aby umożliwić pracę desek przy zmianach warunków atmosferycznych).

6. Ostatnia deska powinna być przymocowana do legarów za pomocą nierdzewnych wkrętów.

7. Dookoła tarasu można przymocować listwę wykończeniową za pomocą nierdzewnych wkrętów.