Prodexpol
PL EN
Zamów wycenę

Odcięcie wilgoci w podłożu

W dzisiejszych czasach w myśl powiedzenia czas to pieniądz, niekiedy wykonawcy są gonieni przez napięte terminy i zmuszeni do szybkiego kontynuowania prac. Często wiąże się to z tym, że podkład został niedawno wykonany i nie zdążył jeszcze do końca wyschnąć. Oczywiście o takiej sytuacji powinien zostać poinformowany inwestor. Istnieje możliwość odcięcia i zablokowania nadmiernej wilgoci resztkowej w podłożu poprzez wykonanie dodatkowych zabiegów, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Jak wiadomo podwyższona wilgoć w podłożu może i zwykle wyrządza wielkie szkody ułożonej podłodze drewnianej. Wpływ nadmiernej wilgoci może prowadzić do wielu uszkodzeń przyklejonych elementów drewnianych jak łódkowanie parkietu, pęcznienie i odspajanie się parkietu, uszkodzenia kleju i inne. Żeby parkieciarz i inwestor w sytuacji podwyższonej wilgoci w podkładzie był po bezpiecznej stronie powinien wykonać odcięcie wilgoci szczątkowej za pomocą odpowiednich powłok żywicznych. Odcięcie wilgoci szczątkowej wykonuje się w sytuacji kiedy w podłożu jest podwyższona wilgotność na skutek nie całkowitego odparowania wilgoci ze świeżo wykonanego podkładu na co znaczny wpływ maja warunki wysychania podkładu jak temperatura powietrza i wilgotność względna powietrza oraz możliwość przewiewu i wentylacji pomieszczeń. Odcięcie wilgoci raczej nie powinno być wykonywane jeżeli mamy do czynienia z wilgocią napływającą, np. w sytuacji podkładu pływającego na wylewce na gruncie z nieszczelną izolacją przeciwwilgociową. Mowa tutaj jest o wilgoci resztkowej, której podwyższony poziom wynika z procesów hydratacji cementu czy betonu. Odcięcia wilgoci w żadnym wypadku nie można wykonywać na podkładach anhydrytowych i gipsowych, gdyż zamknięcie wilgoci w takim podkładzie spowoduje jego zniszczenie w krótkim czasie. Maksymalna wilgotność podkładów na bazie gipsu powinna wynosić 0,5% CM, a w przypadku podkładów grzewczych wymagania są jeszcze bardziej restrykcyjne – wilgotność mierzona metodą CM powinna wynosić nie więcej niż 0,3%CM. Natomiast w podkładach cementowych ze względu na inny skład i charakterystykę materiału dopuszczalna jest maksymalna wilgotność na poziomie 2,0%CM w przypadku jastrychów cementowych oraz max. 1,8%CM w przypadku jastrychów cementowych grzewczych. Odcięcie wilgoci można wykonać w podkładach cementowych lub betonowych. Polega to na nałożeniu dwóch warstw żywicy epoksydowej czy poliuretanowej, które tworząc paroszczelną błonę na powierzchni podkładu uniemożliwiają wilgoci odparowanie w ułożoną posadzkę drewnianą. Stosując systemowo materiały Murexin można wykonać odcięcie wilgoci za pomocą dwóch materiałów: gruntu poliuretanowego Murexin PU 5 Express oraz żywicy epoksydowej Murexin 2K EP 170. Za pomocą gruntu poliuretanowego Murexin PU 5 Express można odciąć wilgoć w jastrychach cementowych maksymalnie do 3,5%CM. Grunt stosowany jest w jednej warstwie pod kleje do parkietu na bazie poliuretanowej PU 560 i PU 566. Stosowany w dwóch warstwach uzyskujemy efekt odcięcia wilgoci. Grunt PU 5 Express jest produktem jednoskładnikowym i szybkoschnącym. Drugą warstwę gruntu można nakładać po 1-2 godzinach. Grunt nakłada się za pomocą wałka do lakierów w cienkiej warstwie. Nałożenie zbyt grubej warstwy lub pozostawienie kałuż materiału spowoduje spienienie się wierzchniej warstwy, dzieje się tak dlatego że grunt utwardza się wilgocią z powietrza. Po nałożeniu dwóch warstw gruntu można przesypać świeżo nałożoną drugą warstwę piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,6-1,2 mm w ilości 2 – 2,5 kg/m² i na drugi dzień wylewać na powierzchni masy wyrównawcze dostosowane parametrami mechanicznymi do rodzaju układanej posadzki drewnianej. Bezpośrednio na wykonaną powłokę PU 5 Express (po utwardzeniu gruntu) można kleić parkiet za pomocą dwuskładnikowych klejów poliuretanowych Murexin PU 560 lub Murexin PU 566. Jeśli układane są naprawdę duże elementy można dla poprawy przyczepności pomiędzy gruntem i klejem przesypać go lekko piaskiem kwarcowym. Bardziej uniwersalnym produktem do wykonywania odcięcia wilgoci szczątkowej jest żywica epoksydowa Murexin 2K EP 170. Jest to produkt dwuskładnikowy o bardzo dobrej przyczepności do podłoża. Za jej pomocą można wykonać odcięcie wilgoci w podkładach cementowych i betonowych do max. 7%CM, a w podkładach grzewczych max. do 3,5%CM. Produkt, ażeby wykonać odcięcie wilgoci nakładany jest w dwóch warstwach za pomocą wałka lub pacy metalowej tak, żeby łączna ilość nałożonego materiału wynosiła min. 0,45-0,5 kg/m². Produkt może być stosowany jednocześnie jako warstwa gruntująca, również na trudnych podłożach. Natomiast jeśli stosowany jest jako odcięcie wilgoci na podkładach cementowych i betonowych pod wylewanie masy wyrównawczej powinien zostać nałożony w dwóch warstwach. Drugą warstwę żywicy należy przesypać piaskiem kwarcowym na tzw. plażę – w ilości 2 – 2,5 kg/m² – tak żeby na powierzchni żywicy nie pozostało pustych, nie pokrytych piaskiem miejsc. Ważny jest odstęp pomiędzy nakładaniem warstw, który powinien wynosić od 12 do 24 godz. Nie należy tego czasu przekraczać, gdyż może to skutkować słabszą przyczepnością następnych warstw. Jeśli odcięcie wilgoci stosowane jest pod kleje do parkietu zalecane jest przesypanie warstwy żywicy epoksydowej piaskiem kwarcowym, żeby poprawić przyczepność i zwiększyć rozwinięcie powierzchni, co ułatwi układanie i funkcjonowanie całego systemu z posadzką drewnianą i podłożem. Murexin jako jeden z nielicznych producentów chemii budowlanej ma w ofercie nowoczesne materiały na bazie silanów czyli modyfikowanych krzemianów. W ofercie Murexin są dwa produkty do odcinania wilgoci szczątkowej: X-Bond MS-A53 oraz X-Bond MS-A58. Za pomocą tych materiałów można wykonać odcięcie wilgoci resztkowej do max. 6%CM. Podczas stosowania tych materiałów po wykonaniu badania wilgoci metodą CM należy rozkładać materiał za pomocą odpowiedniej pacy zębatej. Stosując pacę zębatą A3 można odciąć wilgoć do max. 4% CM (zużycie materiału 0,55-0,65 kg/m²), natomiast przy użyciu pacy zębatej S1 można wykonać odcięcie wilgoci do max. 6%CM (zużycie materiału 1,0-1,1 kg/m²). Na tak wykonanej powierzchni parkiet można układać stosując do tego odpowiedni klej do parkietu na bazie silanów: X-Bond MS-K 509, X-Bond MS-K511 oraz X-Bond MS-K 539. Specjalny grunt silanowy X-Bond MS-A53 lub X-Bond MS-A58 może zostać również przesypany piaskiem kwarcowym, a na tak przygotowanym podłożu można układać masy szpachlowe lub wyrównawcze.