Prodexpol
PL EN
Zamów wycenę

Wzmocnienie słabego podłoża

Najczęściej spotykanym podłożem przed układaniem posadzki drewnianej są jastrychy cementowe, czyli tzw. posadzki z mixocreta. Są to podkłady podłogowe, w których materiałem wiążącym jest cement portlandzki, zawierają również kruszywo oraz dodatki poprawiające właściwości podkładu, ewentualnie włókna działające jako zbrojenie przeciwskurczowe. Coraz częściej spotykane są podkłady na bazie siarczanu wapnia – czyli anhydrytowe, natomiast podkłady na bazie lanego asfaltu czy magnezjowe występują bardzo rzadko. Gotowe wyroby do wykonywania podkładów podłogowych są przedmiotem normy PN-EN 13813 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały, właściwości i wymagania”. Każdy produkt tego typu jest badany przez producenta i przy wprowadzeniu do obrotu powinna być wystawiona deklaracja właściwości użytkowych. Każdy produkt jest klasyfikowany wg wymagań normy i posiada charakterystyczny kod opisujący właściwości materiału. CT oznacza w tym przypadku podkład na bazie cementu, CA – na bazie siarczanu wapnia, MA – podkład magnezjowy, AS- podkład asfaltowy, SR – podkład z żywic syntetycznych. Obok tego symbolu w przypadku podkładów mineralnych pojawia się również wytrzymałość podkładu na ściskanie C (np. C25 co oznacza wytrzymałość na ściskanie > 25 N/mm²), wytrzymałość na zginanie F (np. F6 co oznacza wytrzymałość na zginanie > 6 N/mm²), często również podawana jest klasa odporności na ścieranie A, AR, RWA w zależności od metody pomiaru. Z uwagi na stosowanie jako posadzkę drewnianą coraz większych elementów drewna, głównie chodzi o elementy z drewna litego, podkład podłogowy (zarówno gotowy czyli workowany jak i taki, którego skład jest przygotowywany na placu budowy)   powinien być odpowiednio mocny. Niestety często spotykane w naszym budownictwie podkłady podłogowe nie są dostosowane do montowania na nich podłóg drewnianych. O ile pod małowymiarowe elementy jak parkiet mozaikowy lub klepki z drewna gatunków europejskich o małych wymiarach nie jest wymagany bardzo mocny podkład, to pod elementy z drewna litego o znacznych wymiarach potrzebne jest bardzo mocne podłoże. Ponadto należy zaznaczyć, że jastrych powinien być twardy i mocny w całym przekroju, a nie jedynie w warstwie wierzchniej, która często jest dobrze zatarta i twarda, a pod spodem mamy do czynienia ze słabym, porowatym lub nawet luźnym materiałem. Wymagania dotyczące podkładów wylewanych na budowie pod stosowanie konkretnych rodzajów posadzek drewnianych zostały zebrane w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych” wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Publikacja ta nie ma charakteru normy branżowej, ale materiału pomocniczego dla parkieciarzy, inwestorów czy kierowników i nadzoru budowy.

Jeśli podłoże będzie zbyt słabe, może to w efekcie pracy drewna doprowadzić np. do odspojeń posadzki drewnianej z warstwą kleju, która odchodzi od podłoża z wierzchnią warstwą jastrychu. Drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swoje wymiary wskutek zmian wilgotności.

Idealnie byłoby, gdyby inwestor na etapie układania jastrychu był zdecydowany na wykończenie posadzką drewnianą, mógłby zwrócić wtedy uwagę i dopilnować żeby wykonawca wykonał posadzkę odpowiednio mocną i dostosowaną parametrami mechanicznymi do podłogi drewnianej. Niestety często np. w przypadku mieszkań w budynkach mieszkalnych nabywca staje przed faktem dokonanym i podłożu o takich, a nie innych parametrach. Zdarzyć się może również, że na skutek niewłaściwej pielęgnacji lub zbyt małej ilości cementu, zbyt słabemu zagęszczeniu jastrychu podczas układania podłoże jest słabe. W ekstremalnych przypadkach podłoże takie może nadawać się do skucia i ułożenia nowego jastrychu. Jednak nawet na takim podłożu możliwe jest klejenie posadzki drewnianej pod warunkiem odpowiedniego jej wzmocnienia. Z pomocą przychodzą materiały na bazie żywicy epoksydowej, a konkretnie żywica Murexin IH 16. Jest to produkt dwuskładnikowy, odznaczający się bardzo niską lepkością (jest rzadki niczym woda), który dzięki swojej konsystencji może w łatwy sposób penetrować w głąb podłoża. Paradoksalnie im słabsze podłoże tym lepszy efekt wzmocnienia można uzyskać . Warunkiem, aby żywica mogła wniknąć w podkąłd jest chłonne podłoże, dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest jego przeszlifowanie. Na ogół natomiast podłoża słabe są porowate i mocno chłonne, dlatego żywica wsiąka w podłoże z dużą łatwością. Żywicę po dokładnym wymieszaniu rozlewa się na podłożu i rozprowadza za pomocą gumowej ściągaczki lub pacy metalowej. Po wchłonięciu pierwszej warstwy żywicy Murexin IH 16można przystąpić do rozprowadzania kolejnej.

Po wzmocnieniu podłoża i zagruntowaniu gruntem epoksydowym Murexin EP 170 z przesypaniem piaskiem kwarcowym, można przystąpić do wylewania masy wyrównawczej lub jeśli nie ma konieczności wyrównania podłoża do klejenia posadzki na zagruntowanym podłożu. W przypadku słabych podłoży można zastosować również Murexin matę pod parkiet, którą klei się do podłoża za pomocą kleju do parkietu na bazie poliuretanowej np. Murexin PU 560 czy PU 566, na bazie MS-polimer np. X-Bond MS-K 509 lub MS-K 511 albo rozpuszczalnikowego np. Murexin LE 555, klej nakłada się pacą B2. Na drugi dzień można przystąpić do klejenia drewna do maty używając tego samego kleju, rozkładając go na powierzchni maty pod parkiet pacą B3 lub PK. Mata stanowi warstwę rozdzielającą pomiędzy drewnem i podkładem podłogowym, kompensuje naprężenia ścinające które mogą pojawić się wskutek pracy drewna. Jednak matę można zastosować jeśli podłoże ma średnią skalę twardości np. po zbadaniu rysikiem RiRi. Natomiast żywica IH 16 jest w stanie wzmocnić każdy rodzaj podłoża, różnica będzie jedynie w ilości zastosowanego materiału. Z reguły aby uzyskać odpowiednie wzmocnienie wystarczające jest zastosowanie 0,3-0,7 kg/m² żywicy, a w ekstremalnych przypadkach kiedy jastrych jest bardzo piaszczący i słaby max. 1 kg/m². Zaletą żywicy IH 16 jest to, że nie zawiera rozpuszczalników jak aceton, czy ksylen, które w przypadku innych materiałów na etapie utwardzania muszą odparować z materiału co jest bardzo szkodliwe i uciążliwe zarówno dla wykonawcy jak i użytkowników czy mieszkańców. Żywica Murexin IH 16 utwardza się wskutek reakcji chemicznej polimeryzacji, należy pamiętać że na szybkość tej reakcji ma wpływ temperatura otoczenia i samego produktu w chwili aplikacji. Co prawda wzmocnienie podłoża wiąże ze sobą dodatkowe koszty (jednak znacznie mniejsze niż koszt samej podłogi drewnianej), ale daje pewność zarówno wykonawcy jak i inwestorowi, że ułożona podłoga będzie cieszyć użytkownika przez lata.