Jakie drewno w łazience?

Jakie drewno w łazience?

Obecnie obserwujemy znaczne zainteresowanie wykorzystaniem drewna w łazienkach. Jest to związane z właściwościami, jakie posiadają niektóre gatunki drewna egzotycznego. Głównie stosuje się gatunki drewna łączące w sobie dwie zasadnicze cechy:

Spełnienie tych cech powoduje, że kontakt podłogi z wilgocią w powietrzu lub działanie bezpośrednie wody nie prowadzą do jej uszkodzenia lub powstania szpar. 
Generalnie gatunki egzotyczne są lepsze od gatunków z naszej strefy klimatycznej. Jest to związane z wysoką zawartością substancji garbnikowych żywic i substancji oleistych. 

Do grupy najlepszych gatunków stosowanych w łazienkach należą kolejno : Teak, Merbau, Doussie, Iroko. Czasami używa sie również Ipe/Lapacho. 
Podłogę w łazience można wykańczać przez olejowanie . Należy zadbać, aby obwodowo zastosowane były szczeliny dylatacyjne i aby wypełnione one były substancją, która nie pozwoli na dostęp wody do niezabezpieczonych przekrojów poprzecznych parkietu. Należy układać stosunkowo małe powierzchnie w łazienkach używając klepek o małych wymiarach. Przy układaniu dużych powierzchni należy stosować dylatacje pośrednie. 
Nie należy stosować parkietów, gdy zastosowane jest w łazience ogrzewanie podłogowe. 

.