Czy można stosować drewno na ogrzewaniu podłogowym ?

Czy można stosować drewno na ogrzewaniu podłogowym ?

Tak, jest to możliwe. Trzeba tylko dobrać rodzaj drewna oraz montaż desek podłogowych, który będzie najbardziej odpowiedni. Zazwyczaj u większości inwestorów rodzą się wątpliwości, że pod wpływem podwyższonej temperatury emitowanej przez ogrzewanie podłogowe, podłoga nadmiernie się rozeschnie. I rzeczywiście jest to zjawisko dość często spotykane. Ale tak nie musi być.
Rozwiązaniem jest spełnienie odpowiednich warunków: dobór właściwego rodzaju drewna – należy wybierać twarde gatunki drewna o niskim współczynniku skurczu. Najlepiej pod tym względem wypadają gatunki egzotyczne, takie jak teak, merbau, doussie, iroko, a z krajowych dąb i akacja. Nie nadają się jasne gatunki np. klon, brzoza, buk, grab, jasny jesion.

Drugim ważnym czynnikiem jest grubość i wielkość elementów z których montuje się podłogę. Gruby element stawia zbyt duży opór cieplny, zaś duży (szeroki) zsychając się, pozostawi większe szczeliny, niż mały(wąski).

Parametry opisane wyżej spełniają parkiety nie grubsze niż 15 mm. Mogą być klejone dwuwarstwowo lub klejone wielowarstwowo. Krzyżowa budowa parkietów (desek) dwuwarstwowych i wielowarstwowych powoduje, że ich stabilność mocno wzrasta, znacznie wpływając na utrzymanie swoich wymiarów i kształtu.

Bardzo ważnym czynnikiem jest właściwe przygotowanie przez inwestora podłoża pod posadzkę. Powinno być z jastrychu cementowego (betonowe). Inne nie jest polecane. Obowiązkowo musi przeprowadzić tzw. WYGRZEWANIE PODŁOŻA, aby spowodować odparowanie nadmiaru wody. W tym celu należy uruchomić ogrzewanie podłogowe (również w lecie) i stopniowo podnosić temperaturę o 1 stopień Celsjusza dziennie, aż do maksymalnej 26 stopni, po czym utrzymywać ją przez 14 dni. Po tym czasie redukować (zmniejszać) temperaturę o 1 stopień dziennie do poziomu 15 stopni. Zaczekać, aż względna wilgotność powietrza ustali się na poziomie 55%. Proces wygrzewania powinien trwać około 36 dni. Trzeba ją przeprowadzić bezpośrednio przed układaniem parkietu, przy czym układanie należy rozpocząć nie później niż 10 dni od zakończenia wygrzewania podłoża.

Wilgotność podłoża betonowego winna wynosić 1,8% CM (maksymalnie).
W pomieszczeniach utrzymywać wilgotność względną powietrza na poziomie 45-65% przy temperaturze 18-22 stopni C.
Należy dążyć do tego, aby cała powierzchnia podłogi była ogrzewana równomiernie, a temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 stopni.
Jerzy Pawłowski