Pielęgnacja podłóg olejowanych

Pielęgnacja podłóg olejowanych

W celu zachowania naturalnych cech i struktury drewnianej posadzki zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury 18-20°C i względnej wilgotności powietrza na poziomie 50-60%. Istotne jest utrzymywanie stałej wilgotności powietrza. Zbyt duża wilgotności powietrza może spowodować, iż drewno będzie pęcznieć lub paczyć, zbyt niska, że może się zsychać lub pękać.

Optymalne, w miarę stałe warunki w pomieszczeniu powinno się zachować szczególnie zaraz po zakończeniu prac parkieciarskich. Pomieszczenie bezwzględnie musi być wietrzone. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac mokrych (glazura, terakota, gipsowanie itp.)

Zaimpregnowaną podłogę drewnianą olejami należy odpowiednio pielęgnować i chronić.

Zalecane środki to:

Ważne !

Niektóre środki czyszczące dostępne na rynku, zawierające substancje agresywne, powodują przyśpieszone zużycie powłoki olejowanej !