Jakie warunki klimatyczne powinny panować w pomieszczeniu ?

Jakie warunki klimatyczne powinny panować w pomieszczeniu ?

Przed przystąpieniem do układania parkietu bezwzględnie należy zmierzyć wilgotność podłoża. W przypadku podłoża betonowego jest to max 2% mierzony metodą karbidową CMK, podłoża anhydrytowe max 0,5% a drewnianego max 13%. 

W przypadku nie spełnienia warunków nie można kłaść podłogi drewnianej, dlatego że nadmiar wilgoci zawarty w podłożu przeniknie w drewno a drewno jako materiał higroskopijny może zmienić swoje wymiary, co spowoduje powstawanie szczelin i pęknięć. Jeśli jednak spełniony zostanie warunek wilgotności podłoża należy zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza, które powinno wynosić 50-60% i temperaturę w pomieszczeniu ok. 18-25°C. Zalecamy zlecenie tych pomiarów profesjonalnemu parkieciarzowi. 

Z praktyki wiemy, iż podłoże pod parkiet nie powinien mieć mniejszej wytrzymałości na ściskanie niż ok. 30 MPa. Ponadto należy zwrócić uwagę, czy na powierzchni podkładu nie występuje warstwa, która jest pyląca, krucha lub słabo związana z jego spodnią częścią. Taka warstwa musi być koniecznie usunięta, a sam podkład wzmocniony przy pomocy odpowiedniego preparatu gruntującego