Czy wytrzymałość podłoża ma znaczenie?

Czy wytrzymałość podłoża ma znaczenie?

Najczęściej spotykanym podłożem przed układaniem posadzki drewnianej są jastrychy cementowe, czyli tzw. posadzki z mixocreta. Są to podkłady podłogowe, w których materiałem wiążącym jest cement portlandzki, zawierają również kruszywo oraz dodatki poprawiające właściwości podkładu. Coraz częściej spotykane są podkłady na bazie siarczanu wapnia – czyli anhydrytowe.. Z uwagi na stosowanie jako posadzkę drewnianą coraz większych elementów drewna, podkład podłogowy powinien być odpowiednio mocny. Niestety często spotykane w naszym budownictwie podkłady podłogowe nie są dostosowane do montowania na nich podłóg drewnianych. O ile pod małowymiarowe elementy jak parkiet mozaikowy lub klepki z drewna gatunków europejskich o małych wymiarach nie jest wymagany bardzo mocny podkład, to pod elementy z drewna litego o znacznych wymiarach potrzebne jest bardzo mocne podłoże. Ponadto należy zaznaczyć, że jastrych powinien być twardy i mocny w całym przekroju, a nie jedynie w warstwie wierzchniej, która często jest dobrze zatarta i twarda, a pod spodem mamy do czynienia ze słabym, porowatym lub nawet luźnym materiałem. 

Jeśli podłoże będzie zbyt słabe, może to w efekcie pracy drewna doprowadzić np. do odspojeń posadzki drewnianej z warstwą kleju, która odchodzi od podłoża z wierzchnią warstwą jastrychu. Drewno jest materiałem higroskopijnym i zmienia swoje wymiary wskutek zmian wilgotności.

Niestety często np. w przypadku mieszkań w budynkach mieszkalnych nabywca staje przed faktem dokonanym i podłożu o takich, a nie innych parametrach. Zdarzyć się może również, że na skutek niewłaściwej pielęgnacji lub zbyt małej ilości cementu, zbyt słabemu zagęszczeniu jastrychu podczas układania podłoże jest słabe. W ekstremalnych przypadkach podłoże takie może nadawać się do skucia i ułożenia nowego jastrychu. Jednak nawet na takim podłożu możliwe jest klejenie posadzki drewnianej pod warunkiem odpowiedniego jej wzmocnienia. Z pomocą przychodzą materiały na bazie żywicy epoksydowej, a konkretnie żywica Murexin IH 16. 

Po wzmocnieniu podłoża i zagruntowaniu gruntem epoksydowym Murexin EP 170 z przesypaniem piaskiem kwarcowym, można przystąpić do wylewania masy wyrównawczej lub jeśli nie ma konieczności wyrównania podłoża do klejenia posadzki na zagruntowanym podłożu. W przypadku słabych podłoży można zastosować również Murexin matę pod parkiet, którą klei się do podłoża za pomocą kleju do parkietu na bazie poliuretanowej np. Murexin PU 560.

Jednak matę można zastosować jeśli podłoże ma średnią skalę twardości np. po zbadaniu rysikiem RiRi. Natomiast żywica IH 16 jest w stanie wzmocnić każdy rodzaj podłoża, różnica będzie jedynie w ilości zastosowanego materiału. Co prawda wzmocnienie podłoża wiąże ze sobą dodatkowe koszty (jednak znacznie mniejsze niż koszt samej podłogi drewnianej), ale daje pewność zarówno wykonawcy jak i inwestorowi, że ułożona podłoga będzie cieszyć użytkownika przez lata.