Oleje do podłóg FS

Oleje do podłóg FS

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, spośród wszystkich technik zabezpieczania powierzchni podłóg drewnianych największy rozwój dotyczy produktów olejowych. Renesans zainteresowania wyrobami opartymi na naturalnych olejach roślinnych wyraża się lawinowo wzrastającym metrażem zabezpieczonych powierzchni a nade wszystko progresem w recepturach tej grupy produktowej. To swoisty fenomen, że technika znana od tysięcy lat, której losy jeszcze 25 lat temu wydawały się przesądzone wróciła na salony dosłownie i w przenośni.

Początkowo przyczyn tego zjawiska można dopatrywać się w okresowych zmianach mody, oczekiwań projektantów i użytkowników dotyczących walorów wizualnych podłóg. Naturalny wygląd powierzchni umożliwiający bezpośredni kontakt z drewnem, brak „sztucznej” powłoki i naturalne pochodzenie komponentów to były i są główne atrybuty, które decydowały o wyborze olejów.

Dla twórców tych rozwiązań był to impuls, który zainspirował do rozwoju i zmian. Ich celem było polepszenie własności użytkowych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa a także dopracowanie systemów i produktów do czyszczenia i pielęgnacji. To właśnie polepszenie walorów użytkowych i uproszczenie procedur pielęgnacyjnych pozwoliło, by rozwiązanie olejowe stało się równorzędną alternatywą dla systemów lakierowych.

Do liderów zmian, wyznaczających trendy rozwojowe produktów olejowych i związanych nierozerwalnie z nimi systemów   pielęgnacyjnych, należą rozwiązania technologiczne marki – eukula. Stawiając na równi aspekty zdrowotne, funkcjonalność, skuteczność aplikacji z uwzględnieniem ekonomicznych oczekiwań użytkowników. Działania te owocują wyrobami, które od lat są wysoko oceniane przez wykonawców a dla użytkowników stanowią trwałe i przyjazne w eksploatacji rozwiązanie. Ofertą produktową, które w pełni potwierdza przyjęta założenia są wyroby olejowe oznakowane symbolem FS. Symbol ten to skrót od angielskiego Full Solid, co oznacza, że produkt ten nie zawiera szkodliwych rozcieńczalników organicznych. Ma to praktyczne znaczenie, gdyż w odróżnieniu od większości rozwiązań olejowych występujących na rynku, całość mieszaniny w opakowaniu tworzy zabezpieczenie powierzchni drewna. Nie tylko ma to wpływ na polepszenie własności aplikacyjnych czy ekonomicznych ale co jest oczywistym wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne w trakcie aplikacji i użytkowania. Formuła FS ogranicza praktycznie do zera, możliwość samozapłonu nasączonych padów i szmat, co może towarzyszyć aplikacji olejów ze znaczną zawartością LZO (VOC).Prawidłowo przeprowadzona impregnacja olejami FS, podnosi skuteczność ochrony powierzchni drewna na działania płynów, w tym wody. By podnieść skuteczność oksydacji czyli naturalnej reakcji przyłączania grup tlenowych z powietrza, która stanowi podstawę schnięcia i krystalizacji zabezpieczeń olejowych opartych o naturalne komponenty, opracowany został dodatek euku master FS. Szczególnie, jest on zalecany przy stosowaniu olejów koloryzujących, dzięki czemu uzyskuje się lepsze i trwalsze wbudowanie pigmentów w warstwę zabezpieczającą. Oleje koloryzujące ( euku color) są oferowane w 10 podstawowych barwach z możliwością ich łączenia. Stwarza to szerokie pole dla inwestorów i projektantów poszukujących niebanalnych rozwiązań designerskich. Oleje FS ( również barwne) wraz z dodatkiem euku master mogą być stosowane jako warstwy podkładowe pod lakiery. Zasadność technologiczna zastosowania takiego systemu nabiera szczególnego znaczenia w przypadku renowacji podłóg warstwowych. Zastosowanie warstwy oleju FS wraz dodatkiem euku master ogranicza możliwość penetracji cienkiej warstwy użytkowej drewna przez lakiery nawierzchniowe, które mogą powodować pęcznienie powierzchni lub jej delaminację.
Produkty firmy Eukula do nabycia u lokalnych dystrybutorów.