Gruntowne Czyszczenie Podłóg Olejowanych i Lakierowanych Eukula Intensive

Gruntowne Czyszczenie Podłóg Olejowanych i Lakierowanych Eukula Intensive
Gruntowne Czyszczenie Podłóg Olejowanych i Lakierowanych Eukula Intensive
Pielęgnacja

Środek do usuwania zużytych i zabrudzonych powłok pielęgnacyjnych z posadzek drewnianych
i korkowych.
Skutecznie usuwa powłoki pielęgnacyjne utworzone przez środki oparte o dyspersję
polimerową oraz woski z powierzchni zabezpieczonych powłokami lakierowymi i olejami. Efektywnie
działające składniki na bazie alkoholi i substancji powierzchniowo czynnych nie tworzą powłok
i umożliwiają również likwidację uciążliwych i trudnych do usunięcia śladów po podeszwach butów.

Zamów wycenę

PRZEZNACZENIE
Zalecany do posadzek drewnianych i korkowych a także innych wodoodpornych podłóg, do pielęgnacji
których użyto środków polimerowych lub woskowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w tym
w budynkach mieszkalnych i publicznych.

WYDAJNOŚĆ
Dla podłóg lakierowanych (100% stężenie) zużycie wynosi ok.100 g/m2
Litr produktu wystarcza na ok 10 m

Dla podłóg olejowanych (30% stężenie) zużycie wynosi ok 50 g/m2
Litr produktu wystarcza na ok 20 m

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Przed przystąpieniem do nanoszenia preparatu powierzchnię należy dokładnie oczyścić, odkurzyć,
usunąć luźne zabrudzenia.

ZASADY APLIKACJI PRODUKTU
Dla podłóg lakierowanych: preparat stosuje się w formie nierozcieńczonej (100%). Nakładanie płaskim
mopem na całą powierzchnię. Odczekać do 10 minut, a następnie usunąć rozmiękczoną powłokę,
najlepiej za pomocą maszyny jednotarczowej z białym padem (dla posadzek drewnianych i korkowych).
Bezpośrednio po usunięciu starej pielęgnacji, powierzchnię umyć czystą wodą wilgotnym płaskim
mopem.
Dla podłóg olejowanych: preparat stosuje się w formie rozcieńczonej (30%) z wodą w proporcjach
3 części wody na 1 część preparatu euku intensiv. Pozostał czynności tożsame jak dla podłóg
lakierowanych.
Zarówno dla podłóg olejowanych i lakierowanych przeprowadzenie procedury usuwającej stare
powłoki pielęgnacyjne za pomocą euku intensiv obliguje do zastosowania odpowiednich dla rodzaju
zabezpieczenia nowych warstw pielęgnacyjnych. Dla podłóg zabezpieczonych rozwiązaniami
powłokowymi zalecane jest zastosowanie euku wax/matwax. Dla podłóg olejowanych zalecane jest
zastosowanie euku refresher.