Renowacja Podłóg Olejowanych Eukula Refresher

Renowacja Podłóg Olejowanych Eukula Refresher

PRZEZNACZENIE
Zalecany do pielęgnacji i regeneracji posadzek drewnianych i korkowych a także mebli zabezpieczonych systemami olejowymi i olejo-woskowymi.

WYDAJNOŚĆ
W zależności od chłonności powierzchni zużycie ok 30-50 g/m2. Litr produktu wystarczy na wykonanie prawidłowej pielęgnacji ok. 20-30 m2 powierzchni.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Przed przystąpieniem do pierwszego nanoszenia preparatu powierzchnię należy dokładnie oczyścić, odkurzyć, usunąć zabrudzenia. Przy kolejnych, wcześniej pielęgnowanych powierzchniach należy przeprowadzić procedurę czyszczenia z użyciem preparatu euku intensiv (patrz karta techniczna euku intensiv).

ZASADY APLIKACJI PRODUKTU
Na duże powierzchnie preparat należy nanosić tzw. łasiczką. W przypadku mniejszych powierzchni można używać miękkiej szmatki. Nanosząc preparat unikać tworzenia powłoki. Nadmiar preparatu nie podnosi efektywności pielęgnacji i musi być usunięty. Po upływie ok. 30 minut powierzchnię przepolerować. Dla dużych powierzchni zaleca się polerowanie z wykorzystaniem maszyny jednotarczowej (do 150 obr/min) z białym padem.

WARUNKI APLIKACJI I SCHNIĘCIA PRODUKTU
Temperatura pomieszczenia, podłogi i produktu powinna być do siebie zbliżona i wynosić ok. 1 -25 . Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%. W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.

CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU
Eksploatację podłogi można rozpocząć po ok. 24 godzinach. Następne czyszczenie z użyciem wody i środków do czyszczenia można przeprowadzić po 7 dniach. Przez 10 dni nie przykrywać posadzki dywanami. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja mogą spowalniać proces schnięcia.